Seamless access to Norwegian marine data

Institute of Marine Research

Fast oseanografisk stasjon - Ingøy (1936-)

Recommended citation:
To cite this dataset use the following:
Usage :
Abstract
Langtidsserier av oseanografiske stasjoner på faste steder og i standard dyp. Observasjonene utføres av lokale fiskere. Ingøy er en av for tiden 8 stasjoner i drift. Alle oseanografiske data er bearbeidet og delvis kvalitetskontrollerte. Enkle meteorologiske observasjoner blir normalt tatt (ingen kvalitetskontroll).
Scientific keywords:
EARTH SCIENCE> OCEANS> OCEAN TEMPERATURE> WATER TEMPERATURE
EARTH SCIENCE> OCEANS> SALINITY/DENSITY> SALINITY
Key words:
Data downloads
Type Description URL
GET DATA https://ftp.nmdc.no/nmdc/IMR/fastestasjoner/Ingoy/ingoy.nc
71.1333
71.1333
24.0167
24.0167
0
290
            
            
            
07e2a32a32f24f9c48cff898101001ee.xml
No Spatial coverage