Seamless access to Norwegian marine data

Institute of Marine Research

Fast oseanografisk stasjon - Bud (1946-)

Recommended citation:
To cite this dataset use the following:
Usage :
Abstract
Langtidsserier av oseanografiske stasjoner på faste steder og i standard dyp. Observasjonene utføres av lokale fiskere. Bud er en av for tiden 8 stasjoner i drift. Alle oseanografiske data er bearbeidet og delvis kvalitetskontrollerte. Enkle meteorologiske observasjoner blir normalt tatt (ingen kvalitetskontroll).
Scientific keywords:
EARTH SCIENCE> OCEANS> OCEAN TEMPERATURE> WATER TEMPERATURE
EARTH SCIENCE> OCEANS> SALINITY/DENSITY> SALINITY
Key words:
Data downloads
Type Description URL
GET DATA https://ftp.nmdc.no/nmdc/IMR/fastestasjoner/Bud/bud.nc
62.9333
62.9333
6.7833
6.7833
0
250
            
            
            
0e96af77dcaf46812c945385301f9ab5.xml
No Spatial coverage