Seamless access to Norwegian marine data

Institute of Marine Research

Fast oseanografisk stasjon - Utsira Y (1942-)

Recommended citation:
To cite this dataset use the following:
Usage :
Abstract
Langtidsserier av oseanografiske stasjoner på faste steder og i standard dyp. Observasjonene utføres av lokale fiskere. Utsira Y er en av for tiden 8 stasjoner i drift. Alle oseanografiske data er bearbeidet og delvis kvalitetskontrollerte. Enkle meteorologiske observasjoner blir normalt tatt (ingen kvalitetskontroll).
Scientific keywords:
EARTH SCIENCE> OCEANS> OCEAN TEMPERATURE> WATER TEMPERATURE
EARTH SCIENCE> OCEANS> SALINITY/DENSITY> SALINITY
Key words:
Data downloads
Type Description URL
GET DATA https://ftp.nmdc.no/nmdc/IMR/fastestasjoner/YUtsira/yutsira.nc
59.3167
59.3167
4.8
4.8
0
250
            
            
            
55c00856977915308ade63ab3e653618.xml
No Spatial coverage