Seamless access to Norwegian marine data

Institute of Marine Research

Fast oseanografisk stasjon - Sognesjøen (1935-)

Recommended citation:
To cite this dataset use the following:
Usage :
Abstract
Langtidsserier av oseanografiske stasjoner på faste steder og i standard dyp. Observasjonene utføres av lokale fiskere. Sognesjøen er en av for tiden 8 stasjoner i drift. Alle oseanografiske data er bearbeidet og delvis kvalitetskontrollerte. Enkle meteorologiske observasjoner blir normalt tatt (ingen kvalitetskontroll).
Scientific keywords:
EARTH SCIENCE> OCEANS> OCEAN TEMPERATURE> WATER TEMPERATURE
EARTH SCIENCE> OCEANS> SALINITY/DENSITY> SALINITY
Key words:
Data downloads
Type Description URL
GET DATA https://ftp.nmdc.no/nmdc/IMR/fastestasjoner/Sognesjoen/sognesjoen.nc
60.98
60.98
4.765
4.765
            
            
            
7f382ca5b5acb8096fb4bc828222f149.xml
No Spatial coverage